วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 - (1) การลบจำนวนสองจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 100

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 - (1) การลบจำนวนสองจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น