วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

***แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

2 ความคิดเห็น:

  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะ

    ตอบลบ
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะ

    ตอบลบ