วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก - Site Map

***รวมแบบทดสอบ - ใบงาน - แบบฝึกหัด***
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์
    • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)

***link ไหน มีปัญหา หรือเข้าดูไม่ได้ แจ้งได้ที่ comment นะคะ***

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)***

Thai-prathom3-test-lesson21
Thai-prathom3-test-lesson20
Thai-prathom3-test-lesson19
Thai-prathom3-test-lesson18
Thai-prathom3-test-lesson17
Thai-prathom3-test-lesson16
Thai-prathom3-test-lesson15
Thai-prathom3-test-lesson14
Thai-prathom3-test-lesson13
Thai-prathom3-test-lesson12
Thai-prathom3-test-lesson11
Thai-prathom3-test-lesson10
Thai-prathom3-test-lesson9
Thai-prathom3-test-lesson8
Thai-prathom3-test-lesson7