วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก - Site Map

***รวมแบบทดสอบ - ใบงาน - แบบฝึกหัด***
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์
    • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)

***link ไหน มีปัญหา หรือเข้าดูไม่ได้ แจ้งได้ที่ comment นะคะ***

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

Thai-p6-test-term2Thai-p6-test-term1วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

Thai-p5-test-term2Thai-p5-test-term1
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

Thai-p4-test-term2
Thai-p4-test-term1