วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก - Site Map

***รวมแบบทดสอบ - ใบงาน - แบบฝึกหัด***
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์
    • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)


  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 (ปลายภาค)

***link ไหน มีปัญหา หรือเข้าดูไม่ได้ แจ้งได้ที่ comment นะคะ***

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560