วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Learning Math - ฝึกทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

          สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้กับน้อง ๆ คือ ต้องให้น้องทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ การให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมบ่อย ๆ จะทำให้น้อง ๆ เกิดความคุ้นชินกับการทำข้อสบ เกิดทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการฝึกสมาธิให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป

เรามาดูเทคนิคในการทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความสามารถของน้อง ๆ กัน

 1. พ่อแม่และผู้ปกครอบควรอ่านคำสั่งให้น้อง ๆ ฟัง และลองกำหนดเวลาในการทำแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง 
 2. พยายามให้น้อง ๆ ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างตั้งใจ ไม่เพียงแค่มองผ่าน ๆ อย่าเฉลยคำตอบ หรือวิธีทำที่ถูกต้องก่อน
 3. ให้น้อง ๆ ทำแบบฝึกหัดทีละหน้า เมื่อทำเสร็จแล้ว พ่อแม่และผู้ปกครอบควรพิจารณาคำตอบ แล้วพูดคุยกับน้อง ๆ ว่า เหตุใดจึงตอบเช่นนั้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
 4. หากน้อง ๆ ไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถแยกแยะตามที่โจทย์กำหนดให้ได้ ควรอธิบาย หรือ สอนเสริม ในเรื่องนั้น ๆ ให้น้อง ๆ เข้าใจ และให้ทำแบบฝึกหัดนั้นอีกครั้ง
 5. พ่อแม่และผู้ปกครอบควรกล่าวคำชมเชยเมื่อน้อง ๆ ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง และให้กำลังในเมื่อน้อง ๆ ทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ และทำให้น้อง ๆ มีความสุขในการทำแบบฝึกหัด

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1)***


ภาษาพาที
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สายน้ำชายชีวิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยเงียบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ชีวิตมีค่า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 แรงกระทบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 วิถีชีวิตไทย

วรรณคดีลำนำ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำเนิดผิดพ้นค้นทั้งหลาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี (เฉลย)
ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวนภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา


Download เป็น PDF File                      เฉลยDownload เป็น PDF File                      เฉลย


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย