วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - Site Map

 ***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6***

 • ข้อสอบ O-Net 
  • ข้อสอบ O-Net ป.6
  • ข้อสอบ O-Net ม.3
  • ข้อสอบ O-Net ม.6


 • แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ปวส.

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาวิทยาศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาวิทยาศาสตร์)***

science-p2-test-lesson11
science-p2-test-lesson10
science-p2-test-lesson9science-p2-test-lesson8
science-p2-test-lesson7
science-p2-test-lesson6
science-p2-test-lesson5

science-p2-test-lesson4
science-p2-test-lesson3
science-p2-test-lesson2
science-p2-test-lesson1
***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1)***

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หินและท้องฟ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หินและท้องฟ้าแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุ และการเกิดเสียง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุ และการเกิดเสียงแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์


วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสังคมศึกษา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสังคมศึกษา)***

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสังคมศึกษา) - หน่วยที่ 14 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสังคมศึกษา) - หน่วยที่ 14 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม