แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.3 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.3 แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.3***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.3***

math-p3-Lesson17-10

math-p3-Lesson17-9


math-p3-Lesson17-8

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

math-p3-Lesson17-7


math-p3-Lesson17-6

math-p3-Lesson17-5


math-p3-Lesson17-4

math-p3-Lesson17-3


math-p3-Lesson17-2

math-p3-Lesson17-1


math-p3-Lesson16-5