วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

Thai-p6-test-term2Thai-p6-test-term1วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

Thai-p5-test-term2Thai-p5-test-term1
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

Thai-p4-test-term2
Thai-p4-test-term1