วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

buddha-p1-test-lesson13








buddha-p1-test-lesson12








buddha-p1-test-lesson11








buddha-p1-test-lesson10












buddha-p1-test-lesson9








buddha-p1-test-lesson8








buddha-p1-test-lesson7








buddha-p1-test-lesson6








buddha-p1-test-lesson5








buddha-p1-test-lesson4








buddha-p1-test-lesson3








buddha-p1-test-lesson2








buddha-p1-test-lesson1








***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1***


English-p1-test-module26








English-p1-test-module25






https://1drv.ms/b/s!ArrEE_FCwQtTh70G081KtQ8Po7WMxA


English-p1-test-module24











English-p1-test-module23








English-p1-test-module22








English-p1-test-module21








English-p1-test-module20








English-p1-test-module19