วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)***

Thai-prathom3-test-lesson21
Thai-prathom3-test-lesson20
Thai-prathom3-test-lesson19
Thai-prathom3-test-lesson18
Thai-prathom3-test-lesson17
Thai-prathom3-test-lesson16
Thai-prathom3-test-lesson15
Thai-prathom3-test-lesson14
Thai-prathom3-test-lesson13
Thai-prathom3-test-lesson12
Thai-prathom3-test-lesson11
Thai-prathom3-test-lesson10
Thai-prathom3-test-lesson9
Thai-prathom3-test-lesson8
Thai-prathom3-test-lesson7