วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารและสารอาหาร

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารและสารอาหาร
1 ความคิดเห็น:

  1. แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4 กับ 5 ลิงค์มันผิด มันไปเปิดแบบทดสอบท้ายบท ไม่ใช่แบบฝึกหัด

    ตอบลบ