แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4-ป.6 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4-ป.6 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

***ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 - ป.6***

***ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 - ป.6***

social-sheet5
social-sheet4
social-sheet3