วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 3)***

math-p3-test-lesson12
math-p3-test-lesson11


math-p3-test-lesson10


math-p3-test-lesson9

math-p3-test-lesson8

math-p3-test-lesson7

math-p3-test-lesson6

math-p3-test-lesson5math-p3-test-lesson4

math-p3-test-lesson3

math-p3-test-lesson2

math-p3-test-lesson1

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2)***


math-p3-test-lesson12

math-p3-test-lesson11