ม.1

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1***


 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาไทย


 • วิชาสังคม

9 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ม.1 เข้าไปดูไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 3. อยากได้สรุปเนื้ิอหารายวิชาของมัธยมค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่เห็นข้อมูลครับ

  ตอบลบ
 5. เฉลยอยู่ตรงไหนค่ะ หาไม่เจอ

  ตอบลบ
 6. เฉลยอยู่ตรงไหนค่ะ
  ใครรู้บ้างช่วยบอก

  ตอบลบ