วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***

science-p6-test-term2
science-p6-test-term1
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4)***

science-p4-test-term2
science-p4-test-term1
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 3)***

science-p4-test-term2
science-p4-test-term1