แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.3

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ


***ภาษาไทย ป.3 - แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา - จากหนังสือภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ)***

ภาษาพาที


วรรณคดีลำนำ4 ความคิดเห็น:

 1. พอจะบอกชื่อฟ้อนต์ ที่ใช้พิมพ์ใบแบบฝึกหัดได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ครับ

  ตอบลบ
 3. บางแบบฝึกหัดเปิดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 4. เอาแบบเฉลยน่อยค่ะ

  ตอบลบ