แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.3

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ


***ภาษาไทย ป.3 - แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา - จากหนังสือภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ)***

ภาษาพาที


วรรณคดีลำนำ10 ความคิดเห็น:

 1. พอจะบอกชื่อฟ้อนต์ ที่ใช้พิมพ์ใบแบบฝึกหัดได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ครับ

  ตอบลบ
 3. บางแบบฝึกหัดเปิดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 4. เอาแบบเฉลยน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 5. ขอแบบเฉลยด้วยค่ะ


  ตอบลบ
 6. ขอแบบเฉลยหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 7. มีเฉลยแบบฝึกหัด ทักษะภาษา ป.3 ไหมค่ะ
  ต้องการเอาไปตรวจและเฉลยแบบฝึกหัดให้นักเรียน

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 8. เอาเฉลยทักษะภาษาไทยป.3 บทที่ 10นะค่ะ

  ตอบลบ