ข้อสอบ วิทยาศาสตร๋ ป.4

***รวมข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)******ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 6)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาวิทยาศาสตร์)******แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์***
***ข้อสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***


***ข้อสอบ ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

5 ความคิดเห็น: