ข้อสอบ วิทยาศาสตร๋ ป.4

***รวมข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์***
***ข้อสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***

***ข้อสอบ ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

4 ความคิดเห็น: