ข้อสอบ ภาษาไทย ม.1


***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ม.1 (ปลายภาคเรียน) ***


***ข้อสอบ ม.1 - วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) - ชุดที่ 2***

วรรณคดีวิจักษ์


วิวิธภาษา


***ข้อสอบ ม.1 - วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) - ชุดที่ 1***

วรรณคดีวิจักษ์

วิวิธภาษา


***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1***

10 ความคิดเห็น:

 1. การสังขารครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวางรากฐานพระพุทธศาสนาในหลักการทวีป

  ตอบลบ
 2. แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี ม.1

  ตอบลบ
 3. โ ร ย บ น ม้ า ส
  เรียงใหม่จะได้คำว่าอะไร

  ตอบลบ
 4. ทำไมโหลดแบบทดสอบไม่ได้เลยค่ะ

  ตอบลบ