ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.2***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี)***

3 ความคิดเห็น:

  1. การติดต่อสื่อสารในข้อใดเหมาะสมที่สุด

    ตอบลบ
  2. บอสทำความเข้าใจกับปัญหาและคิดหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

    ตอบลบ