ข้อสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ม.2

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2***


***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2***
***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาประวัติศาสตร์)***

5 ความคิดเห็น:

 1. ที่ถามว่าครั้งแรกที่ทำเข็มทิศเพราะอะไร คำตอบของก่อนเรียนกับหลังเรียนไม่เหมือนกันค่ะ

  ตอบลบ
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  ตอบลบ
 3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอ (แม่น้ำเหลือง) ที่ราบลุ่มแม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซี) มีลักษณะแบบใด

  ตอบลบ
 4. หลักฐานใดกล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองเดิมสร้างเมืองพิษณุโลก

  ตอบลบ