ข้อสอบ วิชาหน้าที่พลเมือง ม.3

***ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.3***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาภูมิศาสตร์)***

3 ความคิดเห็น:

 1. กราบขอบพระคุณมากๆค่ะ พอดีไม่ใช่เอกนี้มาชวน สอน เป็นป
  ระโยชน์มากๆคะ

  ตอบลบ
 2. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมากที่สุด

  ตอบลบ
 3. ตอนนี้โหลดไม่ได้เลยหรอค่ะ

  ตอบลบ