ข้อสอบ ภาษาไทย ป.3

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 2***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 2***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาไทย***

12 ความคิดเห็น:

 1. ดีมากคะ มีเฉลยทุกแบบฝึกหัดก็ดีเลยคะ

  ตอบกลับลบ
 2. เข้าไปแล้วม่เห็นเนื้อหาเลยค่ะ ว่างเปล่า

  ตอบกลับลบ
 3. มีประโยชน์สำหรับลูกมากๆค่ะทำข้อสอบได้คะแนนมากขึ้นและได้ส่งต่อไปยังผู้ปกครองท่านอื่นๆขอบพระคุณมากๆค่ะ

  ตอบกลับลบ
 4. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.

  ตอบกลับลบ