ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลี ป.1(ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

8 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากค่ะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

    ตอบลบ
  2. มีถึงป.6นะ แต่ก็ขอบคุณมากๆครับ ใช้แค่ป.6 พอดี

    ตอบลบ
  3. มีถึงป.6นะ แต่ก็ขอบคุณมากๆครับ ใช้แค่ป.6 พอดี

    ตอบลบ