ม.1

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1***


 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาไทย


 • วิชาสังคม

17 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ม.1 เข้าไปดูไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 3. อยากได้สรุปเนื้ิอหารายวิชาของมัธยมค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่เห็นข้อมูลครับ

  ตอบลบ
 5. เฉลยอยู่ตรงไหนค่ะ หาไม่เจอ

  ตอบลบ
 6. เฉลยอยู่ตรงไหนค่ะ
  ใครรู้บ้างช่วยบอก

  ตอบลบ
 7. 66790ejpuptf4ei9t90g98uyfpufy
  hvgghgh
  g
  g
  g

  g
  g
  gg
  g
  g
  g
  g
  g
  g
  g


  g
  g
  g
  g
  gg

  ggg
  g
  g
  ggg
  g
  g

  g

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

   ลบ