ม.1

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1***


 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาไทย


 • วิชาสังคม

11 ความคิดเห็น:

 1. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ
 2. ม.1 เข้าไปดูไม่ได้ค่ะ

  ตอบกลับลบ
 3. อยากได้สรุปเนื้ิอหารายวิชาของมัธยมค่ะ

  ตอบกลับลบ
 4. ไม่เห็นข้อมูลครับ

  ตอบกลับลบ
 5. เฉลยอยู่ตรงไหนค่ะ หาไม่เจอ

  ตอบกลับลบ
 6. เฉลยอยู่ตรงไหนค่ะ
  ใครรู้บ้างช่วยบอก

  ตอบกลับลบ