ข้อสอบสังคม ป.1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา***ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น