ข้อสอบสังคม ป.1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)******ข้อสอบวิชาสังคม ป.1******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา***
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น