ข้อสอบ สังคม ป.4

***ข้อสอบ ป.4(ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)*****แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาสังคมศึกษา)***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสังคมศึกษา***

3 ความคิดเห็น: