ข้อสอบ สังคม ป.4

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***

**แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสังคมศึกษา***


1 ความคิดเห็น: