ข้อสอบ สังคม ป.5

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.5***


***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.5******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาสังคมศึกษา)***


***สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน***

4 ความคิดเห็น: