ข้อสอบ สังคม ป.5

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)******สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน***


3 ความคิดเห็น: