ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.1

***ข้ออบ พระพุทธศาสนา ม.1 (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบ ม.1 - วิชาพระพุทธศาสนา (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.1 (วิชาพระพุทธศาสนา)******ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.1***

3 ความคิดเห็น:

  1. ทำไมข้อสอบไม่มีหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คะ...ปรับปรุงด้วยนะคะ

    ตอบลบ
  2. เฉลยใบงานที่3.2อบายมุข6

    ตอบลบ