ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)******ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น