ข้อสอบ สังคม ป.3

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 6)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา***

1 ความคิดเห็น: