วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1 - ภาษาพาที - บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1 - ภาษาพาที - บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ


2 ความคิดเห็น:

  1. ตัวเล้กๆมองไม่ค่อยเห็นปรับปรุงเถอะนะคะกูขอร้องความคนที่ทำเว็บนี้มาล่ะมองไม่เห้นซูมกะไม่ได้ต้องทำอิหยังอีกว่าบ่............

    ตอบกลับลบ