ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - วิทยาศาสตร์ ป.1(ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์***
3 ความคิดเห็น:

  1. หัวข้อ ***เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบ)*** บทที่ 5 แรง ไฟล์ในลิ้งค์ไม่ตรงกับหัวข้อนะคะ

    ตอบลบ