ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

***ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)******ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - ข้อสอบท้ายบทเรียน ***


***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์(ข้อสอบท้ายบทเรียน)***


***เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบ)***

2 ความคิดเห็น:

  1. หัวข้อ ***เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบ)*** บทที่ 5 แรง ไฟล์ในลิ้งค์ไม่ตรงกับหัวข้อนะคะ

    ตอบลบ