ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

***แบบทดสอปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1***




***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)***



***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***



***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 6)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิทยาศาสตร์ ป.1(ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***



***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***



***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์***




4 ความคิดเห็น:

  1. หัวข้อ ***เตรียมสอบ ป.1- วิชาวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบ)*** บทที่ 5 แรง ไฟล์ในลิ้งค์ไม่ตรงกับหัวข้อนะคะ

    ตอบลบ
  2. ชุดที่ 1 หน่วยที่ 3 ไม่มีเนื้อหาค่ะ

    ตอบลบ