ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1


 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวน1-10
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 6 การวัดความยาวและระยะทาง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 7 การชั่งและการตวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 11 เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 13 การบวกลบระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ (เฉลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น