ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

***ข้อสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) ******ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - ติวโจทย์ปัญหา***
***ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน*** 
***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (แนวข้อสอบปลายภาคเรียน)***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบท้ายบทเรียน)******เตรียมสอบ ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์*** • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 - 5 และ 0                                    
 • บทที่ 2 จำนวนนับ 6 - 10                                             
 • บทที่ 3 การบกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9          
 • บทที่ 5 จำนวนนับ 11 - 20                                                                      
 • บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   
 • บทที่ 7 การวัดความยาว                                                        
 • บทที่ 8 การชั่ง                                                         
 • บทที่ 9 การตวง                                                      
 • บทที่ 10 จำนวนนับ 21 - 100                                                          
 • บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต         
 • บทที่ 12 เวลา                                                         
 • บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 14 การบวก ลบ ระคน                          
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น