วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***


ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ
5 ความคิดเห็น:

  1. มีเนื้อหา สรุปด้วยมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ
  2. หน่วย 1 2 3 ภาษาพาที เป็นวรรณคดีลำนำ ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ