วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปันให้กับเพื่อนครูค่ะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กๆได้มากมายเลยค่ะ

    ตอบลบ