วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์***2 ความคิดเห็น:

  1. วิทยาศาสตร์แนวข้อสอบปลายภาค พอกดไปเป็นคำถามท้ายบทเรียนค่ะ

    ตอบลบ