วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 - (2) การบวกจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 - (2) การบวกจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น