วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (1) การลบจำนวนสองจำนวนที่มีพหุคูณของ 10

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (1) การลบจำนวนสองจำนวนที่มีพหุคูณของ 10


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น