วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) - (1) การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 1 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) - (1) การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)


3 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณครับ แต่โหลดไม่ได้ครับ มันให้สมัคร Microsoft account ครับ แต่สมัครไม่ได้มันบอกใส่ตัวเลขผิด 555

    ตอบลบ
  2. โหลดไฟท์ไม่ได้เลยค่ะ

    ตอบลบ