วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวของโลก

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น