วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สระ โอ สระ ไอ (ไม้มลาย)

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สระ โอ สระ ไอ (ไม้มลาย)
1 ความคิดเห็น:

  1. แบบฝีกหัดดีมากครับ แต่บทที่4 ซ้ำกับ บทที่3ครับ

    ตอบลบ