วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - เรื่องที่ 2 การลบจำนวนสองสำจวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (โจทย์ปัญหาการลบ) - ชุดที่ 8

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 2 การลบจำนวนสองสำจวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (โจทย์ปัญหาการลบ) - ชุดที่ 8


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น