วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - เรื่องที่ 3 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20) - ชุดที่ 3

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - เรื่องที่ 3 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20) - ชุดที่ 3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น