วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - เรื่องที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20) - ชุดที่ 5

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 -  เรื่องที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20) - ชุดที่ 5
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น