วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,0002 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าเริ่มต้นจาก30นับลดทีละ3นับลดครั้งที่10จะได้จำนวนใด

    ตอบกลับลบ
  2. พิมพ์ออกมาไม่เป็น ทำยังไงคะ

    ตอบกลับลบ