วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบ2 ความคิดเห็น:

  1. เอาไว้สอนการบ้านหลาน คัรบขอบคุณครับ

    ตอบลบ
  2. ผมโหลดไม่ได้ต้องทำยังไงจะเอาไว้สอนลูกครับ

    ตอบลบ