ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.2

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***
***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***
***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาประวัติศาสตร์ ป.2)***


***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

1 ความคิดเห็น: