ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3

***แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

2 ความคิดเห็น:

  1. ดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกด

    ตอบลบ
  2. ได้ความรู้ตรงกับตุดประสงค์การเรียนดี

    ตอบลบ