ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

***แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***2 ความคิดเห็น: