ข้อสอบ วิทยาศาสตร๋ ป.4

***รวมข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***


***ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน)***
***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาวิทยาศาสตร์)******แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์***
***ข้อสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***


***ข้อสอบ ป.4 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

14 ความคิดเห็น:

  1. เป็นข้อสอบที่ดีมากๆครับ ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
  2. เฉลยข้อสอบชุดที่4เรื่องสสารป4

    ตอบลบ