ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6******ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6***
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 8)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 6)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์***


5 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมมากเป็นการทวนการเรียนได้ดียิ่ง

    ตอบลบ
  2. เป็นแบบทดสอบทบทวนความจำความเข้าใจ นำความรู้ไปสอบโอเน็ตได้

    ตอบลบ
  3. ความคิดเห็นที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความคิดสร้างความประทับอยู่บนถนนที่สวยมากค่ะสำหรับข้อเสนอพิเศษถึงความสำคัญในชีวิตจริงไม่ใช่ครับไม่ได้เลยนะนี่คือความจริงใจและความรู้สึกแล้วพักไว้ให้ดีที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สาวสวยคนหล่อ

    ตอบลบ