ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

***แนวข้อสอบ ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)******รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5***
***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาวิทยาศาสตร์)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์***


21 ความคิดเห็น:

 1. ขอบใจมาก เป็นกำลังใจให้คะ

  ตอบลบ
 2. หนูได้ 46 เต็ม 50 คะแนน

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากเลยน้ะค้ะ

  ตอบลบ
 4. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.

  ตอบลบ
 5. คำตอบ
  1. ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

   ลบ
 6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถานะของสสาร

  ตอบลบ