ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***


***แนวข้อสอบ ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***



***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5***




***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5***



***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***



***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4)***



***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาวิทยาศาสตร์)***



***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์***


20 ความคิดเห็น:

 1. ขอบใจมาก เป็นกำลังใจให้คะ

  ตอบลบ
 2. หนูได้ 46 เต็ม 50 คะแนน

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากเลยน้ะค้ะ

  ตอบลบ
 4. คำตอบ
  1. ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

   ลบ
 5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถานะของสสาร

  ตอบลบ