ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

 ***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)******แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

11 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากค่ะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 2. มีถึงป.6นะ แต่ก็ขอบคุณมากๆครับ ใช้แค่ป.6 พอดี

  ตอบลบ
 3. มีถึงป.6นะ แต่ก็ขอบคุณมากๆครับ ใช้แค่ป.6 พอดี

  ตอบลบ
 4. ขอให้บุญเหล่าบังเกิดแด่ทีมงานทุกคนครับ

  ตอบลบ